Saucisson polonais


Saucisson polonais

Il y a deux sortes du saucisson polonais : le saucisson fumé et le saucisson cru. Les saucissons fumés se conservent très longtemps. Le saucisson cru est servi dans différents plats polonais.

Polish sausage

Sausages in Poland are sold in two forms: raw and dried smoked. Dried smoked sausages are long lasting products. Raw sausages are widely used in different traditional Polish dishes.

Polska kiełbasa

Polska kiełbasa jest sprzedawana w dwóch formach: jako wyrób wędzony lub surowy. Kiełbasy wędzone mają długi termin przydatności do spożycia. Kiełbasa surowa używana jest w różnych tradycyjnych polskich daniach.


Copyright 2009, tous droits réservés - Informations Légales