Jean Paul II


Père spirituel Jean Paul II – Karol Wojtyla (1920-2005)

Pape, pélerin, missionaire, philosophe, pedagogue. Un homme de la rennaissance – poète, dramaturge, acteur, skieur passionné, kayakiste, amateur de la montagne et de la nature, ami des jeunes.


Spiritual leader and moral authority John Paul II – Karol Wojtyla (1920 - 2005)

The Pope, pilgrim, missionary, philosopher, teacher. Real Renaissance man - poet, dramatist, actor, keen skier, canoeist, enthusiast of mountains and the nature, friend of the young.


Przywódca duchowy i autorytet moralny Jan Paweł II – Karol Wojtyła (1920 -2005)

Papież, pielgrzym, misjonarz, filozof, nauczyciel. Prawdziwy człowiek Renesansu - poeta, dramatopisarz, aktor, zapalony narciarz, kajakarz, miłośnik gór i natury, przyjaciel młodzieży.
Copyright 2009, tous droits réservés - Informations Légales