Auschwitz-Birkenau

Camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau (1940-1945)

Dans les proches alentours de la ville Ośiwęcim (Auschwitz) les nazis ont aménagé le camp de concentration Auschwitz I, et dans le village à côté le camp d’extermination d’Auschwitz , dit aussi Brzezinka.
Auschwitz-Birkenau – le plus grand camp de concentration nazie et le camp d’extermination. Depuis 1942 c’était le lieu d’extermination. Des Juifs européens qui ont été tués dans les chambres à gaz et puis brûlés dans les fours crématoires. 1,1 mln de prisonniers y ont péri dont 90% étaient les Juifs.

Auschwitz-Birkenau. German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)

On areas of the city of Oświęcim during the World War II Nazis established a concentration camp- Auschwitz I and in the nearby town of Brzezinka - an extermination camp Auschwitz II, also called Birkenau.
Auschwitz-Birkenau - the biggest German Nazi concentration camp and an extermination camp. From 1942 Nazi centre of mass murder of European Jews, killed in gas chambers, and after death burnt at crematoria. The number of killed in Auschwitz-Birkenau is almost 1.1 mln people, in it about 90 % are Jews.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).
Na terenach miasta Oświęcim w czasie II wojny światowej hitlerowcy założyli obóz koncentracyjny Auschwitz I, a w pobliskiej miejscowości Brzezinka obóz zagłady Auschwitz II, zwany też Birkenau.
Auschwitz-Birkenau - największy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Od 1942r. nazistowskie centrum masowej zagłady Żydów europejskich, uśmiercanych w komorach gazowych, a po śmierci spalanych w krematoriach. Liczba zgładzonych w Auschwitz-Birkenau to prawie 1,1 mln osób, w tym około 90% stanowili Żydzi.

Copyright 2009, tous droits réservés - Informations Légales