Fêtes traditionnelles

Beignets de Jeudi GrasLe Jeudi Gras c’est le dernier jeudi avant le Carême. Ce jour les Polonais se bourrent avec des beignets, le fameux gâteau à la confiture de rose, nappé de sucre glace. Le jeudi Gras chaque polonais doit manger au moins un beignet. Les plus gourmands prennent plus d’une dizaine de ces bombes caloriques.

Doughnuts eaten on the last Thursday of carnival
The last Thursday of carnival is falling on the last Thursday before the Lent. On that day indulging yourself is permitted. In Poland a doughnut stuffed with rose jam and poured with icing is the most popular titbit. Everyone should eat at least one doughnut on that day. Record-holders consume a dozen or so of such high-calorie bombs!

Pączki na Tłusty Czwartek
Tłusty Czwartek przypada w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. W tym dniu dozwolone jest objadanie się. W Polsce najpopularniejszym smakołykiem jest pączek nadziany powidłem z róży i polany lukrem. Każdy powinien zjeść
w ten dzień przynajmniej jeden pączek. Rekordziści pochłaniają kilkanaście takich bomb kalorycznych!

Noyade de „Marzanna”
Le 21 mars, en Pologne Marzanna, le symbole de l’hiver est noyée ou brûlée pour faire place à la joie d’accueillir le printemps. Marzanna est un mannequin féminin de paille, décoré de rubans en couleurs et habillé en chiffons en couleurs. Le 21 mars beaucoup d’élèves en Pologne font l’école buissonière.


Goodbye to Winter (drowning Marzanna doll)
On March 21 Poles say goodbye to winter and welcome spring. People make a straw doll called “Marzanna” (it symbolizes winter), then go by the river and drown a doll or sometimes burn it. A doll is decorated with bright ribbons and clad in colorful rags. 21 March in Poland is also a “truant student day” so many students do not appear at school on that special day!

Topienie Marzanny
Na znak pożegnania zimy i nadejścia kalendarzowej wiosny, w dniu 21 marca, w Polsce jest zwyczaj topienia lub palenia słomianej kukły nazywanej Marzanną. Kukła ozdobiona jest kolorowymi wstążkami i ubrana w kolorowe szmatki. W tym dniu wielu uczniów w Polsce obchodzi Dzień Wagarowicza i omija szkołę szerokim łukiem!
La couronne de la fête des moissons
« Dozynki » la fête ethnique des Slaves, c’est le moment solennel de la fin de la récolte et de la moisson, la fête de la fertilité, un temps de joie. Il y a plusieurs coutumes et rituels qui accompagnent cette fête dont l’objectif est de garantir la bonne récolte pour la prochaine année. On commence « Dozynki » par la fabrication de la couronne de blé, noix, fruits, fleurs qui sont restés dans les champs après la moisson. La couronne est décorée avec des rubans en couleurs. Les couronnes traditionnelles ce sont de grandes couronnes de paille.


“Dozynki” – harvest festival
Harvest festival, an ethnic holiday of the Slavs. It is a ceremonial finishing the set of crops, holiday of the harvest, time to rejoice that everything was successfully collected. This holiday involves numerous customs and ceremonies supposed to guarantee harvest for the next year. The celebration of the harvest festival starts with carrying a wreath made of cereal crops, nuts, fruit, flowers and colored ribbons left on a field. Traditional harvest festival wreaths have the shape of a large crown or circle.

Dożynki – wieniec dożynkowy
Dożynki, etniczne święto Słowian, to uroczyste zakończenie zbioru plonów, święto urodzaju, czas radości, że wszystko udało się szczęśliwie zebrać. Święto to wiązało się z licznymi zwyczajami i obrzędami mającymi zapewnić urodzaj na rok następny. Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca, z pozostawionych na polu zbóż, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Tradycyjne wieńce dożynkowe mają kształt wielkiej korony lub koła.Copyright 2009, tous droits réservés - Informations Légales